GERÇEK OLAN TEHDİT EDİLEMEZ
GERÇEK OLMAYAN VAR OLAMAZ
BURADA TANRI’NIN HUZURU YATAR

Mucizeler Kursu bir zihinsel dönüşüm çalışmasıdır. Özümüz olan Sevgi’ye dönüş sürecidir. İçinizdeki hazineyi keşfetme yolculuğudur. An’da olmayı, içsel bilgeliği ortaya çıkarır. Kurs, bizi adım adım zihnimizdeki hapishaneden özgürleştirir. Gerçek ve gerçek olmayan arasında belirgin bir ayrım yapar. Suçlama ve yargılamaların yerini bağışlama ve sevgi alır. Huzur, mutluluk, sevgi gibi içimizdeki kaynaklara erişmenizi sağlar.

Mucizeler Kursu, 365 dersten oluşur. Her ders bir gün için tasarlanmıştır. Dersler gün içerisinde günlük yaşam akışınızı etkilemeden sadece dersleri içinizden tekrarlayarak yapılır.

Hiçbir hazırlık veya özel çalışma gerektirmez. Önceden bir uygulama yapmış olmanıza gerek yoktur. Kurs için uygun insan diye bir şey yoktur. Herkese her zaman uygundur.

Çağımızda Eckhart Tolle, Marianne Williamson, Oprah Winfrey gibi dünyaca ünlü yazar ve düşünürler Mucizeler Kursu’ndan ilham almışlardır.

Tarihçesi

Mucizeler Kursu, New York’ta Columbia Üniversitesinde bir araştırmacı psikolog olan PhD. Helen Schucman ve PhD. William Thetford tarafından yazılmıştır.

Schucman bir gün içsel bir ses duymaya başladığında mental bir rahatsızlık geçirdiğini düşünür. Fakat sesi dinleyip içeriğini ve anlamını kavramaya başladığında bunu paylaşmaya karar verir.

Bu aşamada birlikte çalıştığı William Thetford, ilk başta bunun psikolojik bir rahatsızlık olduğunu düşünse de daha sonra metnin içeriğini okumaya başladığında felsefesinin bütünlüğünü ve anlamını fark ederek yardım etmeye karar verir. Kurs’un yazımı yedi yıl sürer. Schucman içinden gelen dikteyi söylerken Thetford içeriği daktilo eder.

Daha sonra Kurs bir dizi editör sürecinden geçip bugünkü haline ulaşır. Bugün dünya çapında binlerce insan Mucizeler Kursu öğrencisidir.

Kurs, bütünsel, spiritüel bir öğreti olarak adlandırılabilir. Mucizeler Kursu bir din veya inanış değildir. Çeşitli dinler ve spiritüel öğretilerde kullanılan bazı deyimler kullanılsa da tüm kavramlar Kurs’un bütünlüğü içerisinde anlam bulurlar.