ACIM-Mucizeler Kursu (A Course In Miracles)

Mucizeler Kursu çok güçlü bir zihinsel dönüşüm çalışmasıdır.

Kurs;
• Bizi zihnimizdeki suçlama ve yargılamalardan,
• Geçmişin etkilerinden,
• Geleceğin kaygılarından arındırır.
• An’da kalmamızı sağlar.
• Huzur, mutluluk, sevgi gibi içimizdeki kaynaklara erişmenizi sağlar.

Mucizeler Kursu;
• 365 dersten oluşur.
• Her ders bir gün için tasarlanmıştır.
• Dersler gün içerisinde günlük yaşam akışınızı etkilemeden sadece dersleri içinizden tekrarlayarak yapılır.

Mucizeler Kursu, New York’ta Columbia Üniversitesinde araştırmacı psikolog olan Dr. Helen Schucman ve Dr. William Thetford tarafından yazılmıştır.