Alman psikiyatri bilgini Hans Berger (1873-1941), insan beyninin biyoelektrik etkinliğini kaydetmeyi başararak, beyin elektrosu EEG’nin (elektroansefalografi) temelini atmıştır. Nöropsikiyatride Hans Berger ’in adı insan beyninin biyoelektrik etkinliğini kaydetmek amacıyla geliştirdiği yöntemle birlikte anılır. İnsan beyninin beş ana frekans yaydığı gözlemlenmiştir. Bunlar sırasıyla;

  • Delta (0.1 – 4 Hz): Derin uyku hali.
  • Theta (4 – 8 Hz): Çok derin rahatlama, derin meditasyon hali. Bu frekans bilinçaltımızın yaydığı frekanstır. Bilinçaltımızda kayıtlı tüm negatif inançları bu frekansta anında değiştirebiliriz.
  • Alfa (8 – 14 Hz): Uykuya dalmak üzere olduğumuz, rahatlamış ve dingin halimiz.
  • Beta (14 – 28 Hz): Günlük hayattaki bilinçli halimiz. Düşünme, konuşma vb.
  • Gama (28 Hz üzeri): Hızlı zihinsel aktiviteler.