NLP insan zihninin sübjektif deneyimi nasıl yarattığını inceleyen ve insanın istediği deneyimi nasıl yaratabileceği üzerine çeşitli yöntem ve yaklaşımlarla değişim yaratmayı amaçlayan etkili gelişim araçlarından birisidir.

NLP bir şeyi zaten iyi yapan insanların davranış, düşünce, yaklaşım ve iletişim kalıpları gibi yapısal unsurların modellenmesidir. Bir kişi bir şeyi iyi yapabiliyorsa onu öğrenmiştir ve modellenebilir. NLP bilinç, bilinçdışı, bilinç üstü ve ötesi ile çalışır. NLP’nin kurucularından Matematikçi-Gestalt Terapisi Uzmanı Richard Bandler NLP’yi yeni zihin teknolojisi olarak tanımlar.

Nöro Linguistik Programlama; düşüncelerimizin ve eylemlerimizin (Nöro) sözcükler (Linguistik) tarafından nasıl etkilendiğini (Programlandığını) inceler.

Neuro: Zihin ve düşünme şeklimizdir. ‘’Neuro’’ kelimesi nörolojiyi ifade eder. İnsan zihni 5 duyu organı ile algıladığı ve tepki verdiği dünyayı zihninde nörolojik bir ağ ile haritalandırır. Tüm tecrübelerimiz, arzularımız, alışkanlık ve davranışlarımızın arkasında güçlü nerolojik sistemler bulunur.

Linguistic: Dili nasıl kullandığımız ve bizi nasıl etkilediğidir. Modern nöroloji çalışmaları kelimelerimizin, dil kalıplarımızın, inançlarımızın ve bunlar gibi dile bağlı yapısal sistemlerimizin sürekli olarak nörolojimizi değişime ve dönüşüme uğrattığını gözlemlemiştir. NLP dilsel kalıpları ve üst-yapıları araştırarak deneyimimizi güçlendirecek şekilde kullanmanın etkili bir metodudur.

Programming: Hedefe varmak için davranışlarımız nasıl düzenlediğimizdir. İnsan zihninin hedefler aracılığı ile çalıştığını keşfeden Bandler, insanın herhangi bir hedefi gerçekleştirebilmesi için kendisini programlaması gerektiğini belirtir. NLP kendimizde sorunları nasıl programlayıp yarattıysak, çözümleri ve hedeflerimizi de aynı mekanizma ile programlayabileceğimizi, sorunların programlarından ise kurtulabileceğimizi öne sürmektedir.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.