• Özgüven
  • Bolluk-bereket
  • Derslerde başarı
  • Sınav kaygısı vb.
  • Korkular
  • Olumsuz Duygular